Årsmøte 2024 - dokumenter

Publisert av Ola Resell den 21.02.24. Oppdatert 26.02.24.

 

ÅRSMØTE TVK 2024

 

Onsdag 28. februar kl 20:00

Sted: Helse- og arenabygget, Granåsen
Smistadvegen 13

 

 

Rett under denne teksten finner du følgende dokumenter til årsmøtet 2024:

  • Saksliste og program
  • Vedlegg 1: Årsmelding 2023
  • Vedlegg 2: Resultat og balanse 2023
  • Vedlegg 2b: Revisjonsberetning 2023
  • Vedlegg 3: Innkomne forslag
  • Vedlegg 4: Forslag til kontingent 2025
  • Vedlegg 5:Budsjett 2024
  • Vedlegg 6: Valgkomiteens innstilling

 

Velkommen til årsmøtet 2024!

Saksliste og program årsmøte TVK 2024.pdf
Vedlegg 1 Årsmelding TVK 2023.pdf
Vedlegg 2 Resultat og balanse 2023.pdf
Vedlegg 2b Revisorberetning.pdf
Vedlegg 3 Forslag til årsmøtet 2024.pdf
Vedlegg 4 Forslag til kontingent 2025.pdf
Vedlegg 5 Budsjett 2024.pdf
Vedlegg 6 Valgkomiteens innstilling 2024.pdf